PhD Scholar

Samira Sahar Jamil PhD Scholar (Resident)
HAMEED KHAN PhD Scholar (Resident)
Email hkhan@iba.edu.pk
Muhammad Shahid Ashraf PhD Scholar (Resident)
Nazish Kanwal PhD Scholar (Resident)
Hira Ashraf Baig PhD Scholar (Resident)
Muhammad Sami Siddiqui PhD Scholar (Resident)
Zulfiquar Khan PhD Scholar (Resident)
Rajid Ali Khan PhD Scholar (Resident)
Khair Un Nisa PhD Scholar (Resident)
Anum PhD Scholar (Resident)
Muhammad Abdul Basit Khan PhD Scholar (Resident)
Nazia Jabeen PhD Scholar (Resident)
Imran Shaheen PhD Scholar (Resident)
Syed Ahsan Kamal PhD Scholar (Resident)
Talmeez ur Rehman PhD Scholar (Resident)
Syed Hadi Ali Zaidi PhD Scholar (Resident)
Hafiza Rumlah Amer PhD Scholar (Resident)
Danish Hafeez PhD Scholar (Resident)